On je tvá láska. Jenom On je opravdu věrný životní partner. Je lepší utíkat se se svou radostí i starostí ke tvému společníku, nejlepšímu průvodci životem, než důvěřovat a hledat štěstí u jiného chlapa. Pouze On tě miluje nejlaskavěji, mile a vroucně. Sice umí počítat jen do jedné, ale to je však proto, že ve svém srdci vidí hlavně jen tebe. Prostě je totálně zamilovaný do tebe. Jeho láska neskončí ani žádnou krizí, ani kdybys ho naštvala tolika příliš mnoha pochybeními a svými zklamáními či selháním. On je totiž Pan dokonalý a moudrý. Nikdy nebyl a nebude více než je On. Nikdy tě neopustí. Jsi pro něho jedinečná, a proto tě miluje jedinečným způsobem. Přijde čas, kdy svůj život spojíš se svým nejdůvěrnějším přítelem. Přijde čas, kdy se již nebudeš kácet. Předpokládám, že ty jsi požehnána a jeho vyvolená, jestliže s ním rozumně mluvíš, když ti naslouchá a která jsi mlčící a naslouchající ve chvílích jeho promlouvání. Když  ve svých horších chvílích se k němu obracíš, On je tak mocný, umí vyhovět tvé prosbě a zůstat ti nablízku a spontánně tě podržet, když hrozí přepadení či sklíčenost tvého srdce nebo by ti hrozilo přemožení tvé vitality, energie jinou cizí silou. Protože si s tebou rád povídá a vykládá ti své radosti i starosti, miluje tě vždy a stále, nekonečně, bezpodmínečně a neomezeně malichernostmi. Jeho ctnosti jsou stálé. On zná tvé nejhlubší potřeby a touhy, protože mu vykládáš o svých strastech a kráse, jež prožíváš a všimla sis jí. Věřím, že je schopen tě upokojit a dodat ti odvahu a chuť do tvého nového poslání, zlepšit náladu. Má inteligentní smysl pro humor. Trpělivě ti naslouchá, starostlivě radí, důvěrně tě chrání, vždy bolesti mírní a zbavuje smutku, dává radost a těší ve zklamání. Vaše rozhovory jsou krásné a vždy dobré. Žít s vědomím jeho přítomnosti je tak prosté a přirozené jako dýchání.

 

     Vždy je to super mezi vámi a komunikace je vcelku také přívětivá, když spolu trávíte volný čas a v každý den hlavně večer po práci, kdy se sejdete a máte na sebe chvilku třeba jen tak v nádherném mlčení nebo spolu plánujete další budoucnost. Říkáš-li mu líbezná slova a to, jak ho máš ráda, On na to odpovídá jen, jak rád s tebou žije v láskyplném vztahu, jak moc tě miluje. To, jak nikdy nebývá zahleděn do sebe, ti pomáhá využít přítomný okamžik každé příležitosti, kdy jako rodina se setkáváte se svými blízkými lidmi a přáteli ve formě návštěvy či jakékoli společné akce. Když se tvůj život dostane na slepou kolej, můžeš se jistě na něj obrátit s žádostí, a On ti určitě umí vyhovět a pomoci vrátit se a nalézt tu správnou cestu ke zdárnému naplnění tvé touhy i přání. Ráda se obětuješ pro jeho dobro a zajištění, když ti dává najevo svou lásku zvláštní alchymií proměněnou. Je nádherné s ním prožívat tvůj život. To znamená mít ho vedle sebe a u sebe vždy a všude. Chtěla bys ho mít pro sebe sama nejenom v ložnici, ale i v kanceláři, tramvaji a restauraci. Zkrátka máš s ním šťastný život. Poskytuje ti pravé bezpečí. Věřím, že nikdy nezklame, nikdy nehřešil, určitě nekrade, nelže a neopustí tě, neslyšel jsem, že by měl nějakou neřest. A to je úchvatné i fascinující, že ve svém životě nebudeš na konci s poznáním super hloubky jeho srdce a lásky, jež z ní vychází a tobě ji věnuje. Co víc si můžeš přát? Ty ho máš moc ráda. K němu svou mysl pozvedáš. Jestliže nepřišel, kdy s tebou měl být, pak ho všude hledáš. Bez něho se tvé srdce souží, touží stále jen po Kristu Ježíši. On zjevil ti svou lásku definitivně, miloval jako první, miluje neustále. Když mu otevřeš srdce, pokaždé odpustí tvou chybu. Je milosrdný, milostivý, shovívavý, velmi laskavý a věrný. Považuj si ho!

 

       Ve svém dospívání nedosáhl vyššího vzdělání a ani pro lidi nenapsal žádnou knihu, protože sice není odborníkem v zaměstnání tohoto světa, ale do největších knihoven by se nevešly spisy, které byly o něm napsány. Nesložil pro tebe ani jednu píseň, ale svou odpouštějící láskou rozezvučel víc písní chvály, než všichni básníci světa. Není specialistou v žádném vědním oboru, zato však umí ovládat přírodní zákony, chodit po vlnách moře, uzdravovat tebe i další lidi bez léků, křísit mrtvé, protože se stal vítězem prestižní soutěže nad smrtí. Měl v rukávu své eso. Nikdo totiž není jako On. Velcí mužové světa s tebou měli krátkou dobu známosti, všichni do jednoho však zhřešili. Když však přišel On, nepřátelé ho nemohli přemoci. Nad každým zvítězil a zůstal přitom bez hříchu, věčný, nejkrásnější mezi lidskými syny. Všiml jsem si u tvých přátel, že ho mají na svém facebookovém profilu uvedeného ve skupině rodina jako Otce jediného a přátelí se s ním také. Ale já jsem se nedostal na jeho profil zřejmě proto, že nejsem váš rodinný příslušník. Upřímně ti ze srdce přeji tu čistou silnou a nejlepší lásku, která mezi vámi dvěma hoří, ačkoli si myslím, že On má svůj vlastní facebook a přátelí se s námi se všemi. O vašem nádherném vztahu panujícím mezi vámi by se dalo ještě hodně povídat, ale všechna slova, co existují, nedokážou úplně popsat, jak moc tě miluje a jakou láskou, respektem a úctou ho zahrnuješ ty. Velmi dobře si spolu rozumíte. ... Tak vám přeji, ať vaše láska vydrží a překoná všechno. I nejtěžší krize a nejostřejší zkoušky.