Proč se P. Ježíš neosvobodil z moci Židů, kteří na Piláta křičeli: „Ukřižuj ho!“? Zachránil by tak svůj život, ba co víc, mohl by vládnout na tomto světě jako největší král všech dob. Určitě měl tu moc, ale on se nechal zabít kvůli vůli svého Boha Otce i pro napnění Písma. Proč na pozemském správním soudu nezpůsobil nějaký mocný div na svůj účet? Možná pak bychom byli i my nevěřící. Mohl si říct: „Teď se jedná o mě, tak mě ostatní lidé nezajímají. Ať si každý žije, jak chce sám.“ Ale On to neudělal. Tomu se říká láska. Kristus nám dal svým životem příklad. Kdo projevuje skutky lásky, tak jako činil Boží Syn, tomu nejmenšímu z našich bratří, jakoby Kristu tak činil. Odpouštějící láska není slepá, ona je uvědomělá a záměrná. A není odpuštění jako odpuštění. To tvoje může být opakující se a přesto sledující vyšší princip. Taková milost je správná jak pro tebe, který jsi požehnaný, tak pro toho, komu odpouštíš. Mám radost, že jste rádi, když se nám jednou ten náš bumerang opět vrátí. Kdysi se na světě narodil jeden člověk Ježíš Kristus a vykoupil nás svou symbolickou obětí za naše hříchy, protože náš Otec ví o našich nedokonalostech, a proto s námi uzavřel „smlouvu“. Na tuto skutečnost je třeba pamatovat také v období hledání partnera. Jestliže totiž očekáváme, že partner naplní náš život (který nám dosud připadal ne plný nebo ne plně šťastný), že životní partner se stane naším hlavním zdrojem štěstí či lásky, můžeme být zklamáni…

     „Hledejte především Boží království a Jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno.“ Proto i kdybys prokopal Zemi k protinožcům, nedostane se Ti pravé uspokojení z bohatství. I kdybys na sobě nosil nejmódnější oděv nebo doplňky, nezískáš tím tu správnou lásku. I kdybys procestoval celý svět, nenašel bys tu zábavu, se kterou bys byl spokojený. Marně hledá štěstí ten, který nemá P. Ježíše za svého nejlepšího přítele ze všech, jenž mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ Říkáš, že Jeho království dnes hledáš, ale to skutečné štěstí, pravou lásku, dobré zdraví či světskou spokojenost, dostatek splněných potřeb, času nebo zajištěností života stále postrádáš? Ujišťuji tě: „Věříš-li, raduj se!“ Tohle všechno ti dám zítra nebo v budoucnu, do které nyní nedohlédneš! Pravda je totiž taková, že Bůh má pro každého křesťana svůj plán a svou cestu, po které ho vede. „… ale každý má svůj vlastní dar od Boha, jeden tak a jiný jinak.“ Při formování našeho duchovního života nelze tedy říci: „ Já jsem prodavač a ty kupující. Zaplatíš-li mi celou částku, budeš majitelem toho či onoho prvotřídního zboží.“

     „Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho.“ Bůh je blízko každému, kdo po něm touží a upřímně ho hledá. Jak povrchní a pomíjivá je vizuální krása. Opravdová krása se skrývá uvnitř, v nitru člověka. Pro Boha je každý člověk nějak krásný. :-) Já jsem si dříve neuvědomoval, že víra, naděje a láska jsou Boží dary. Ano, skutečně jak přátelská, tak partnerská (sexuální) láska je velkorysým Božím darem. Tzn.: Hlavně na Bohu záleží, jakou ženu či muže získáme. Lásku si nelze koupit, splácí se zase a jenom láskou. Pravá láska a víra je vytrvalá, osobní a věrná především v těžkostech. Někdo říká, že měl při seznámení jen štěstí. Já vím, že cestu k život. partnerovi zná Hospodin a já mám v nohou a hlavě. Duch Boží vám dá poznat, kdo je ten pravý život. partner. I když ho ještě neznáme, modleme se za jeho dobro, usmívejme se jeden na druhého a hledejme, protože kdo hledá, nalézá!

     Těm, kteří mají svatbu již za sebou, doporučuji k nastudování knihu Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše spisovatele dr. filosofie Johna Graye vydaná v Californii USA v 1995 v českém překladu. Více než filosofování je to studie psychologická do vztahu muže a ženy. V celé problematice spisovatel ponechává zvýhodnění mužům, což možná není zcela objektivní. Některé praktické návody na spokojený partner. život a zlepšování vztahu jsou dosti hutné a místy těžko pochopitelné, ale malými praktickými krůčky jde určitě navyknout na tento způsob přístupu k opačnému pohlaví. Chce to, stejně jako všechno, co si dlouhodobě pamatujeme, cvik a praxi po určité období. Víme přeci všichni, že v manželství přicházejí zkoušky - kritická období a nešťastné chvíle, která se snadno překonají, když se to umí. Vyvarujte se prosím používání těchto zakázaných magických slovíček: Nikdo, všichni, nikdy, pořád, nikde, všude, nic, všechno, já nemohu a ty nechceš. Někdo může být na ně alergický po určité době. Nežádané rady a nežádané nabídky řešení působí rozčilování. Muž si myslí, že je řízen ženou nebo že by na to řešení neuměl sám přijít nebo věc nedokázal sám udělat. A žena, když mluví o problému, nestojí obecně o vyřešení. Jen chce svůj příběh sdělit svému partnerovi nebo třeba kamarádce.

Z toho vyplývá, že muž a žena jsou jiní nejen po tělesné, biologické stránce, ale i z hlediska svého smýšlení (mentální stránka člověka)

... jak jsem psal dříve v článku: https://marmik.signaly.cz/1512/podpora-vztahu-a-dobreho-manzelstvi a zde rozvádím: Nebýt potřebován je pro muže pomalá smrt, nedůvěřovat mu je pro něho úplný konec. Proto bych navrhnul, aby se mu důvěřovalo vždy více, než jak si myslí žena, že je schopen zvládnout. Jestliže je to o malinko, tak působí na něho motivačně, jestliže o dost, tak to skutečně nedokáže. Důvěřujme svému bližnímu, tak jako věříme P. Ježíši nebo Matce Boží. Podceňování je však těžce degradující. Dále opovrhování - Pokud spolu vedou dialog na určité téma a kdokoli z nich se neovládne a začne mluvit náhle o jiné skutečnosti, čímž odvede pozornost na podřadnější téma, jehož význam jakožto zprávy není akutní nebo v tu chvíli důležitý, je takový rozhovor pokažen.

KOMUNIKACE VE VZTAHU, DIALOG je velmi důležitá. Mluvíme mezi sebou, mluvíme spolu, nepřestávejme spolu mluvit a komunikovat. Závazná je také forma, styl, tón komunikace. Nejde přitom jen o komunikaci jednoho s druhým, ale také o komunikaci s Bohem. V tom tkví tajemství úspěšného křesťanského manželství. Úzká podobnost mezi manželstvím a vztahem člověka k Bohu je pozoruhodná. Ve stejných oblastech často selhává i náš duchovní život. To, co utváří dobrý vztah mezi partnery, formuje i vztah člověka s Bohem. Ze zkušeností snoubenců vidíme, jak důležitá je příprava na manželství. Probíraná témata mohou být odrazovým můstkem pro vstřícný celoživotní vztah. A nikde není psáno, že nás i v kvalitním manželství nepotkají menší či větší krize, nechuť, neshody. Dobrým prostředkem k jejich zdolání je opět komunikace s partnerem a úcta k němu. Kdo se snaží žít poctivě svůj vztah, časem pochopí, že od zamilovanosti k lásce vede sice dlouhá a náročná cesta, ale největší odměnou je jeho partner sám.

Mým účelovým poukazem je posílit vztahy v manželství a zvýraznit potřebnost vztahových dovedností jako předpokladů dobrého manželství. Manželství a rodina totiž dnes v naší civilizaci relativizovaných hodnot procházejí těžkou na frak zkouškou a přitom jsou stále jednou z nejdůležitějších věcí, po kterých lidé vnitřně touží, protože přinášejí nejhlubší intimitu a spojení dvou lidí. Bezúdržbové manželství neexistuje, proto je občas třeba obnovit to, co se časem vytratilo nebo opotřebovalo. Každý vztah potřebuje občas „ poslat do servisu a na technickou“. Je to místy někdy náročná, obtížná životní forma, avšak má smysl a veliký význam. Dobré manželství je pro mnohé z nás posláním a znamením Pánovy vůle a přísudkem náplně v počítadle Božího plánu. Manželství je klíčem k lidskému životu. (David Herbert Lawrence) ... Přeji ti, ať je klíčem ke tvému šťastnému životu.