• Každá meditace o kříži by nebyla celá, kdyby nevedla k uskutečnění výzvy: „Zapři sám sebe. Vezmi svůj kříž a následuj mne!“ jsme vyzýváni k nesení křížů nejen své vlastní existence, ale i utrpení a temnoty tohoto světa. To je dnes opravdu možné i hodně těžké, však Ježíš už vládu temnoty přemohl. Temnota zla není silnější než Boží láska v Kristu Ježíši. Z toho je třeba žít i jednat.

V dnešním složitém světě prožívá mnoho lidí kolem nás samotu. Pro většinu z nás je samota nesmírně těžká situace. Jsou to vdovy a vdovci a také mladší lidé žijící jako singles. Řekněme stroze, že je to smutný a duchem chudý život. To začnete chápat, když si stále uvědomujete pro koho a pro co žijete, jaký smysl má Váš život a že ve vašem srdci existují nenaplněné nejen citové potřeby, mezi kterými dominuje potřeba lásky, seberealizace a doplněnosti. Pokud mezitím poznáte Boha, plně žijete a věříte v Jeho lásku, ale stále cítíte, že tam v srdci je nějaké prázdné místo, o němž jste si jist, komu by mělo patřit, protože tato zásadní informace byla zadána již dávno při stvoření Bohem Stvořitelem. Církev tyto lidi neoslovuje, nemá pro ně "škatulku". Na druhou stranu se jako laici mohou díky svému času a energii, mladšímu střednímu věku podílet na životě církevního společenství silněji. Věnovat se uměním, službou, dohledem u dětí své farnosti či pomocí některé rodině více než kdokoli jiný.

… a pak z ničeho nic přijde den, kdy jste nemocní. Máte horečku, no představte si to. A není nikdo, kdo by Vám přinesl teplý čaj s citrónem a medem a potěšil Vás. A teploměr si musíte také sám připravit. Prostě už nejste ve formě, v jaké síle mládí jste byl, když jste byl student.

… nebo například se občas stane, že je Vám špatně od žaludku. Avšak ten pravý člověk nepřijde k posteli dát Vám pocítit milost, solidaritu a sounáležitost, sdílet s vámi kříž, pomoct, povzbudit a podpořit Vás. Ano, vžijte se do takové kůže a situace. Je v ní nějak zoufale málo štěstí…

... je tu poslední třetí příklad. Příští den Vás čeká důležitá zkouška nebo nástup do zaměstnání, na kterém Vám velmi záleží, i vkládáte velké naděje do něj. Pravděpodobně jste dost nervózní. Bohužel není žádný přítomný člověk blízký vašemu srdci, který by Vás povzbudil, dodal posilu, motivaci, odvahu a důvěru. A tak musíte holt tu bezesnou noc nějak probdít. Kromě toho pokud jste věřící v Boha, tak nemáte s kým svou podobnou víru žít, sdílet a obohacovat lásku, víru a naději ve společenství, kromě církve. Chybí Vám blízký člověk. Vkládáme tedy všechny své radosti i starosti na P. Ježíše a Pannu Marii.

  • Nejsou to pouze praktické argumenty, ale jedná se také o zdraví těla, duše a ducha. Prosím vás o modlitbu za tyto lidi. Vlastní síly na to určitě nestačí. Prosím Ježíše o milosrdenství. Boží milost je mocná. Lidé žijící v manželství se dožívají prokazatelně vyššího věku než singles. Jsou celkově spokojenější. Děkuji Ti mockrát!